WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Wsparcie procesu akredytacji

Wsparcie procesu akredytacji

Email Drukuj

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ) jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

 okladka-publikacji-akredytacja-szpitali okladka -publikacji-dla-pacjenta okladka-publikacji-gazetowej-o-akredytacji